Disopyramid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Desisopropyldisopyramid
 • Rythmodan
 • Ritmodan
Läkemedelsnamn:
 • Durbis
 • Dirytmin
 • Norpace
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, misstänkta biverkningar, reducerad njurfunktion eller misstänkt intoxikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Disopyramid -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka. 

Svar lämnas på disopyramid och dess metabolit desisopropyldisopyramid.
Ackreditering:

​Nej