Daptomycin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Lipopeptid
 • Grampositiv
 • Resistens
Läkemedelsnamn:
 • Cubicin
 • Daptomycin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Långtidsbehandling, njursvikt, sepsis, biverkningsproblematik, intensivvård, annan indikation. 

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Daptomycin -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken.)

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel

 

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före ny dos (dalvärde) i första hand för bedömning av biverkningsrisk (myopati).

För bedömning av antimikrobiell effekt kan AUC-skattning övervägas, som kan göras utifrån minst två prover under ett dosintervall. I första hand rekommenderas då provtagning ca 1,5h (1-2,5h) efter avslutad 30-minutersinfusion respektive strax före ny dos (dalvärde). Vid dosering var 48:e timme bör även ett kompletterande mittintervallsprov efter 24h övervägas för att minska osäkerheten i AUC-skattningen.

 

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi >3 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs Inom två dagar, ej helg.

Ackreditering:

Nej