Ciprofloxacin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Ciproxin
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, nedsatt eller varierande njurfunktion, biverkningar/toxicitet, otillräcklig effekt.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Ciprofloxacin -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt (hos barn även längd), P-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkbå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos samt 30 minuter efter avslutad infusion eller injektion.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej