Ciprofloxacin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Ciproxin
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, nedsatt eller varierande njurfunktion, biverkningar/toxicitet, otillräcklig effekt.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Ciprofloxacin -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt (hos barn även längd), P-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos samt 30 minuter efter avslutad infusion eller injektion.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

I samma analys kan linezolid, meropenem, piperacillin, cefotaxim, ceftazidim, ciprofloxacillin, levofloxacin mätas men beställaren behöver specificera vad som önskas. Ett rör och en remiss räcker.

OBS! vid sambeställning av ciprofloxacin med någon av ovan nämnda substanser måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för den substans med kortast hållbarhet! För information om hållbarhet se rubriken Förvaring och transport för respektive substans!