CFTR-modulator, Bröstmjölk, (Elexakaftor, BR-, Ivakaftor, BR-, Lumakaftor, BR-, Tezakaftor, BR-)

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Ivakaftor (BR)
 • Lumakaftor (BR)
 • Tezakaftor (BR)
 • Cystisk fibros (BR)
 • Elexakaftor (BR)
Läkemedelsnamn:
 • Kalydeco (BR)
 • Orkambi (BR)
 • Symkevi (BR)
 • Kaftrio (BR)
 • Trikafta (BR)
Akutföreskrifter:

​Analysen ingår inte i akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Exponering ammande barn, Misstänkta biverkningar ammande barn, Annan orsak.

Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (HRMS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Elexakaftor -BR, Ivakaftor -BR, Lumakaftor -BR, Tezakaftor -BR

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos 
 • aktuell dos
 • datum för eventuell dosjustering
 • övriga läkemedel
 • frågeställning
Provtagning:

Sterilt provrör, PP.

Volym 2 mL bröstmjölk.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport av bröstmjölk:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinsik farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport >1 dygn från provtagning skall bröstmjölk förvaras fryst.

 

Referensintervall:

​Se medicinsk bedömning av det individuella analysresultatet.

Svarsrutiner:

Analys utförs en gång per vecka.

Svar lämnas alltid på Elexakaftor, Ivakaftor, Lumakaftor och Tezakaftor.

Ackreditering:

Nej