Busulfan, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Benmärgstransplantation
 • Neuroblastom
 • AUC-busulfan
 • Stamcellsterapi
Läkemedelsnamn:
 • Myleran
 • Busulphan
 • Busulfan
 • Busilvex
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys.

OBS! Förvarning om provtagning ska ske minst 1 vecka i förväg till läkemedelslaboratoriet via e-post, vid eventuella förändringar med kort varsel, ring läkemedelslaboratoriet.

Kontaktuppgifter:                            farmakologi.karolinska@regionstockholm.se

Vid förvarning om provtagning ange:

 • Beställande enhet och kontaktuppgifter
 • Initialer och födelseår
 • Startdatum och planerad tidpunkt för första busulfan dos
 • Administrationssätt (po eller iv)
 • Antal behandlingsdagar och antal doser/dag
 • Planerat antal provserier för AUC (kan revideras)
 • Planerad tidpunkt för provleverans till Klin farm lab

 

Indikationer / kompletterande analyser:

Onkologisk behandling, konditionering vid stamcellsterapi, toxicitet, annan indikation.

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Busulfan, -P

Pappersremiss:

a) Vid intravenöst dosering använd blankett Busulfan, AUC Infusion.

b) Vid peroral dosering använd blankett Busulfan, AUC Per oral.

OBS! Vid ny provtagningsserie skall en ny blankett fyllas i.

Ange på remiss:

 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • senaste dos (mg)
 • total antal behandlingsdagar
 • aktuell behandlingsdag (1,2 el. 3)
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp, eller Na-heparinrör, mörkblå propp.

Volym ca 3-5 mL venblod (vuxna).

Volym 1-2 mL venblod (barn).

 

Tilläggsinformation

 • Centrifugera provet omedelbart.
 • Plasma överförs till ett nytt rör.
 • Provet märks med RID (internt) eller patientens namn, personnummer (reservnummer).
 • Ange datum och klockslag för provtagning.

 

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Vid förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi från provtagning skall plasma hållas fryst i -20°C.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remisssvar.

Svarsrutiner:

Analys påbörjas direkt efter ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, med svar samma dag som ankomst.

OBS! se akutföreskrifter ovan.

Ackreditering:

Ja

Kommentar:

Kontaktuppgifter till Klinisk Farmakologi läkemedelslaboratoriet:
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Klinisk Farmakologi
Läkemedelslaboratoriet, C2:69
141 86 Stockholm