Atazanavir, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Reyataz
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, interaktioner och compliance.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Atazanavir -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före morgondos, tidigast en vecka efter dosändring.
 
Atazanavirprov taget inom sex timmar efter senast intagen dos analyseras ej, såvida inte provet är en del av en kurva eller om provtagaren explicit begär att analysen skall utföras.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej