Aripiprazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Dehydro-aripiprazol
Läkemedelsnamn:
  • Abilify
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll, compliance, biverkningar.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Aripiprazol, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via webbutik)

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 

Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 4 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
  • Förvaring och transport med ankomst 4-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svar lämnas på aripiprazol och dess aktiva metabolit dehydro-aripiprazol.​


Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

 
Ackreditering:
Ja
Kommentar: