Amitriptylin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Nortriptylin
Läkemedelsnamn:
  • Saroten
  • Tryptizol
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Amitriptylin, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning

 

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svar lämnas på amitriptylin och dess aktiva metabolit nortriptylin. Rekommenderat intervall för summan av amitriptylin och nortriptylin anges vanligen till 300-700 nmol/L, men detta kan skilja sig mellan olika behandlingsindikationer.


Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.  
Ackreditering:
Ja