Amikacin, S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Biklin
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 2 timmar utförs på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:


Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.


Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:
Rutinmässig terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar (inklusive bedömning av adekvat dosintervall) men även för att i vissa fall optimera behandlingseffekten.
Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Amikacin -S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
 • om behandling gällande mykobakterier/TBC

Provtagning:

Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör med röd propp användas. Se Minsta provmängd.

Rekommenderas i första hand bedömning av dalvärde med provtagning strax före (<30 min) ny dos. Vid låg dos eller svårvärderad distributionsvolym, liksom vid tveksam behandlingseffekt, rekommenderas även bedömning av toppvärde, med provtagning 1h efter påbörjad 30 min-infusion, eller 45 min efter intramuskulär injektion.

Till skillnad mot andra aminoglykosider saknas etablerat riktområde för prover tagna 8 timmar efter dos vid endos/dygn-regim.

En instabil patient med avseende på cirkulation, vätskebalans och/eller njurfunktion bör moniteras tätt, i vissa fall dagligen.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid transport av ocentrifugerat prov:

 • Provet behöver inte centrifugeras om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom samma dag som provtagning. Vid längre tids förvaring/transport se nedan.

 

Centrifugera provet och avskilj serum. OBS! skriv serum på röret

Hållbarhet vid förvaring och transport av serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Vanligen eftersträvas dalvärden < 5 ug/mL för att minska risken för skada på njurar och/eller inneröra.

För prover tagna 30 min efter avslutad infusion rekommenderas att serumkoncentrationen av amikacin når intervallet 24-35 µg/mL, som lägst.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja