Aciklovir, S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: CMMG
Läkemedelsnamn:
 • Acyklovir
 • Geavir
 • Valaciklovir
 • Valtrex
 • Zovirax
 • Aciklovir
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg. 

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:

Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.

Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.
Indikationer / kompletterande analyser:
Behandlingsstyrning vid nedsatt njurfunktion, biverkningar eller intoxikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Aciklovir -S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 2 mL venblod. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan Mikrotainerrör med röd propp användas. Se Minsta provmängd.

Provtagning före dos. 
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 8 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >8 dygn från provtagning skall serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.

 
Svar lämnas på aciklovir och dess aktiva metabolit CMMG. CMMG är av särskilt intresse hos patienter med nedsatt njurfunktion. 

 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.  
Ackreditering:
Ja