Mitokondriell ATP produktion, biokemisk utredning, V-

CMMS

Alternativa sökord:
  • mitokondriell funktion, biokemisk utredning
  • mitokondriella sjukdomar, biokemisk utredning
  • ATP produktion, biokemisk utredning
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt defekt i den mitokondriella andningskedjan. 
Metod:

Luminometrisk metod som mäter syntesen av ATP i isolerade mitokondrier vid tillsats av olika substrat.
Som referens till denna analys bestäms även citratsyntas EC 2.3.3.1.

Remiss:

Se "Provtagning".

Provtagning:
För Remiss, Provtagning och Svarsrutiner se anvisningen Muskelbiopsi, metabol utredning.
Förvaring / transport:

Se "Provtagning".

Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.

​Analysen utförs vid behov. ​

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.​​ Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

​Nej

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut