Laktat, D-, P-

CMMS

Alternativt sökord: D-Laktat, P-
Indikationer / kompletterande analyser:
Kvantifiering av bakterieproducerat D-laktat. Kroppsegna celler producerar L-laktat.
 
D-laktat analyseras i plasma för att påvisa förekomsten av D-laktatproducerande bakterier i blodet eller för att påvisa överväxt av D-laktatproducerande bakterier i tarmen.
 
Laktatdehydrogenaset som används i metoden är specifikt för D-formen av laktat.
Metod:
Enzymmätning, spektrofotometri.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Laktat, D-  -P".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" ( i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ"). 

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Provtagningsdatum och -tid
 • Provmaterial: typ av plasma
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet.

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:

OBS! Förvara och skicka plasman fryst. Prover som anländer rumstempererade kan inte analyseras.

Venblod: Na-fluorid/K-oxalatrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma.

Små barn: mikrorör Na-fluorid/K-oxalat. 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman omedelbart. Se Tilläggsinformation för provhanteringsdetaljer.

  

Tilläggsinformation

2,5 mL helblod motsvarar ungefär 1 mL plasma.
 

Se "ID-kontroll och märkning" och "Blodprovtagning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Fyll vakuumrör tills vakuumverkan upphör. Fyll mikrorör till högsta markeringen.

 

Efter provtagning:

 
 • Vänd röret direkt efter provtagning 10 gånger (eller använd provrörsvagga).
 • Ange provtagningstid på röret.  
 • Låt provet anta rumstemperatur (ungefär 10 minuter).

Undvik att ställa provrören i direkt solljus.
 
Avskilj plasman snarast:

 • Centrifugera: 10 min, G-tal 2000.
 • Pipettera av plasman till ett avhällningsrör. Lämna några mm av plasmapelaren kvar i provtagningsröret (pipettspetsen får ej gå ner i buffy coat-skiktet). Minst 0,5 mL plasma ska avhällningsröret innehålla (0,3 mL ifall provet har tagits på ett litet barn).
 • Märk avhällningsröret med RID-nummer (eller patient-ID), provtagningsdatum och tid. Skriv även vilken typ av plasma röret innehåller.
 • Förslut avhällningsröret.
 • Frys omedelbart.

Ifall blodprovet ankommer till CMMS inom 60 min från provtagningen, kan blodprovet skickas i rumstemperatur som helblod.

Förvaring / transport:
 • Förvara och skicka plasman fryst. 
 • Prover som anländer rumstemperade kan inte analyseras.

Ifall den frysta plasman skickas med post, måste den skickas i kolsyreis.  Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner.

Adress:

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

 
Referensintervall:
< 0,1 mmol/L
Svarsrutiner:

Analysen utförs vid behov.

​​Bedöms av laboratorieläkare.

Svarstiden varierar beroende på frågeställning och utredningens omfattning. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.  

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut