Galaktocerebrosidas, Lkc-

CMMS

Alternativa sökord:
 • Krabbes sjukdom, enzymbestämning
 • cerebrosid-beta-galaktosidas, Lkc-
 • galaktocerebrosid-beta-galaktosidas, Lkc-
 • galaktosylceramidas, Lkc-
Indikationer / kompletterande analyser:
Detta lysosomala enzym är defekt vid Krabbes sjukdom. Sjukdomen ärvs autosomalt recessivt och debutera vanligtvis vid 3-6 månaders ålder med irritabilitet samt överkänslighet för ljud och beröring. Detta följs av en snabb sjukdomsprogress med tilltagande neurologiska bortfallssymtom såsom blindhet, dövhet och perifer neuropati.
Metod:
Isolering av leukocyter och fluorometrisk enzymbestämning.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: "Enzymanalyser, medf met sjukd -B".

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".

Ange tydligt på remissen: "Får ej centrifugeras eller frysas".

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Provtagningsdatum
 • Provmaterial
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:

Venblod. EDTA-rör (lila propp). 10 mL blod.

Barn under 2 år: 4 - 5 mL blod.

Obs! Planera provtagning och transport så att provet är framme på CMMS inom 24 timmar före kl. 13:00 måndag till torsdag (se detaljer under "Förvaring/transport").

Ange tydligt på remissen: "Får ej centrifugeras eller frysas".

Tilläggsinformation

 • Fyll vakuumrör tills vakuumverkan upphör.
 • Vänd röret direkt efter provtagning 10 gånger (eller använd provrörsvagga).
 • Ange provtagningsdatum och -tid på röret.
 • Se "ID-kontroll och märkning" och "Blodprovtagning" för generell information kring provtagningen.
Förvaring / transport:
 • Måste skickas som helblod i rumstemperatur.
 • Måste komma till CMMS inom 24 timmar så att leukocyterna är intakta och kan isoleras.
 • Ankomst till CMMS måste ske måndag-torsdag före kl. 13:00.
 • Ring till CMMS innan provtagningen, tel. 08-123 714 48, då viss förberedelse krävs.

Se "Packning och transport" för packningsinstruktioner.

Vid frågor kontakta CMMS (08-123 714 48).

Skicka provet till följande adress:

CMMS 
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:
Analysen utförs vid behov.
 
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.
 
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.​
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut