Fettsyror, fria, fP-

CMMS

Alternativa sökord:
 • FFA
 • free fatty acids
 • non-esterified fatty acids
 • NEFA
Indikationer / kompletterande analyser:

Koncentrationen av fria fettsyror i plasma utgör en markör för katabolism.

Metod:

Enzymatisk reaktion, fotometri.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Fettsyror, fria -fP".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

Ange på remissen:

 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
 • Provtagningsdatum och -tid
 • Provmaterial
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:

Helst fasteprov. Om detta inte är möjligt ta provet före måltid och ange senaste födointag på remissen.

Venblod. EDTA-rör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: EDTA-mikrorör. 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

2,5 mL helblod motsvarar ungefär 1 mL plasma.

Se "ID-kontroll och märkning" och "Blodprovtagning"" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Fyll vakuumrör tills vakuumverkan upphör. Fyll mikrorör till högsta markeringen.

Efter provtagning:

 • Vänd röret direkt efter provtagning 10 gånger (eller använd provrörsvagga).
 • Ange provtagningsdatum och -tid på röret.  
 • Låt provet anta rumstemperatur (ungefär 10 minuter).

Undvik att ställa provrören i direkt solljus.
 
Avskilj plasman inom 1 timme från provtagning. Ifall avskiljningen sker senare, ange tid från provtagning på remissen.

 • Centrifugera: 10 min, G-tal 2000.
 • Pipettera av plasman till ett avhällningsrör. Lämna några mm av plasmapelaren kvar i provtagningsröret (pipettspetsen får ej gå ner i buffy coat-skiktet). Minst 0,5 mL plasma ska avhällningsröret innehålla (0,3 mL ifall provet har tagits kapillärt).
 • Märk avhällningsröret med RID-nummer (eller patient-ID), provtagningsdatum och -tid.
 • Förslut avhällningsröret.
 • Frys omedelbart
Förvaring / transport:

Förvara och skicka plasman fryst.

Ifall den frysta plasman skickas med post, måste den skickas i kolsyreis. Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner. Skicka i början av veckan.

Skicka provet till följande adress:

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:

 

Män: 0,10 - 0,60 mmol/L
Kvinnor: 0,10 - 0,45 mmol/L

 

Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs vid behov (ungefär 1 - 2 gånger per månad). 
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.
Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 14 dagar.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut