Cystin, kvant, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • cystinuri
  • cystin
  • CYS2, U-
  • cystinsten
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik och behandlingskontroll för patienter med misstänkt eller verifierad cystinuri.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektroniskt via TakeCare som "Cystin, kvantitativt -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.
 
Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").
 
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.
 
Ange på remissen provtagningstid samt tid för senast tagen cysteamindos.

Tilläggsinformation

För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst.
 
Referensintervall:
Åldersberoende. Se svarsblanketten och utlåtande av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare. ​​​​

Analysen utförs dagligen vardagar. ​​

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 14 dagar.

På svarsblanketten besvaras koncentrationen cystin i µmol/L samt koncentrationerna i mmol/mol kreatinin för de 14 st normalt förekommande aminosyrorna.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut