CAH, dygnsprofil, filtrerpapper

CMMS

Alternativa sökord:
  • 17-hydroxiprogesteron, dygnsprofil, filtrerpapper
  • CAH, dygnsprofil, 17-hydroxiprogesteron, filtrerpapper
Indikationer / kompletterande analyser:

Behandlingskontroll för patienter med diagnostiserad CAH (kongential binjurebarkhyperplasi).

Remiss:

Två olika remisser behöver fyllas i och skickas in:

  1. Utskrivbar remiss "CAH-dygnsprofil". 
  2. Specialremiss: Filtrerpappersremiss för behandlingskontroller.​
    Remiss och svarspostetiketter beställs direkt från PKU-laboratoriet. Adress: pku.karolinska@regionstockholm.se. Tel: 08-123 714 70
Provtagning:

​Analysen utförs i blodfläck på filtrerpappersremiss för behandlingskontroller.

Följ provtagningsinstruktionen på den utskrivbara remissen "CAH-dygnsprofil".

Förvaring / transport:

​Skicka den torra och ifyllda filtrerpappersremissen tillsammans med den ifyllda remissen för "CAH-dygnsprofil" i ett kuvert. Etikettera kuvertet med PKU-laboratoriets svarspostetikett.

Svarsrutiner:

Analysen utförs alla vardagar.​​

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.​
Ackreditering:

Ja