Stort tryck på Infektion

Förberedelserna för att ta emot patienter med covid-19 var igång i januari 2020 inom infektionsverksamheten.

Trycket på sjukhusets infektionsverksamhet har varit stort. En viktig del i covid-vården på sjukhuset är det konsultstöd som infektionsverksamheten ger, och bidrar med även till andra delar av Stockholmsvården. Detta både under våren och hösten/vinterns behov av covid-vård.

Här kan du ta del av några nedslag i verksamheten:

Tre frågor om det medicinska läget på Infektion 4

Narges Friberg, omvårdnadschef, och medarbetarna på Infektion 4 på Karolinska i Huddinge, ger oss en inblick hur det är hos dem i februari 2021. Läs mer om vårdtrycket, skillnader från i våras och arbetet i personalgruppen.

Förberedd beredskap för nya coronaviruset på Karolinska Huddinge i januari 2020:

Högisoleringsenheten på Infektion Karolinska Huddinge, med infektionsspecialister, har förberett och höjt beredskapen och aktiverat rutiner som finns vid virusutbrott liknande det för nya coronaviruset.

Första konstaterade fallet av coronavirus i Stockholm

Karolinska Huddinge tog, den 27 februari 2020, emot den första konstaterade coronasmittade patienten i Stockholm. Patienten vårdades på högisoleringsenheten, Infektion, enligt regionala rutiner.

Utökad provtagningsverksamhet tidigt

På ett tidigt stadium organiserade infektionsverksamheten provtagningar utomhus, i provisoriska enkla tältlösningar. Samtidigt fanns mobila team, för att kunna göra provtagning för nya coronaviruset i hemmet, för de som hade det svårt att ta sig till provtagning. 

Till hands med specialistkunskaper

Infektion har funnits till hands för kolleger från andra verksamheter med sina specialistkunskaper och lärt upp personal på enheter som stått i tur att börja ta emot covid-19-patienter.

Vården i samband med covid-19

Under hela våren trappades vården av patienter med covid-19 upp, med särskilt fokus på infektionsvården. Samtidigt har Karolinska vårdat övriga patienter i behov av sjukhusets vård. I filmen från våren 2020 förklarar Hedvig Glans, infektionsläkare, hur vården organiserades både för covid-19-patienter och andra patientgrupper:

Stort behov av information

Många av sjukhusets specialister har på olika sätt bidragit i att förklara och dela med sig av kunskapsläget. En av dem är infektionsläkare Carl Spindler som här svarar på frågor om hur sjukdomsförloppet ser ut för covid-19-patienter och om behandlingar? Filmen spelades in i april, 2020.

Högisoleringsenheten, Infektion Huddinge 

När den första misstänkta patienten kom in för provtagning började verksamheten direkt förbereda för hur de skulle ta hand om alla de sjuka patienter som skulle kunna komma.

Läs ett reportage från högisoleringsenheten i maj: Det är en stabilare känsla nu

Förberedda för utökad covid-19-vård under hösten

Karolinska är förberedd för utökad slutenvård av covid-19 patienter med, i ett första steg, 25 vårdplatser.  Läs mer om planering för att kunna ta emot fler covid-19 patienter