”Det är en stabilare känsla nu”

Nyhet

Den 20 januari tog de emot den första patienten med misstänkt coronavirus. Sedan kom det fler, och ännu fler. Idag är situationen lugnare på högisoleringsenheten i Huddinge.

Antalet inneliggande patienter med covid-19 minskar sakta men säkert på Karolinska och den ordinarie vården börjar återupptas allt mer. Även på Huddinges högisoleringsenhet är trycket mindre.

Anna Holte, omvårdnadschef

- Det är ett minskat tryck och en stabilare känsla nu. Men det är speciellt att ha upplevt den stora upptrappningen från insidan, säger Anna Holte, omvårdnadschef.

När den första misstänkta patienten kom in för provtagning, för drygt fyra månader sedan, började de direkt förbereda för hur de skulle ta hand om alla de patienter som skulle kunna komma.

- Vi har ju erfarenheter från MERS, ett annat coronavirus, och är tränade i att hantera det. Så vi hade redan en tydlig rutin som vi kunde starta upp direkt.

Efter sportlovet brakade det loss. De bekräftade fallen blev fler och fler. Huddinges infektionsenhet blev första anhalt för alla, samtidigt som både provtagning och den ambulerande provtagningen utgick härifrån.

- Det var ett extremt tryck och väldigt tungt för alla. Som mest hade vi cirka 60 patienter inneliggande. Men vi har varit vid gott mod med tanke på utmaningen och alla medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och verkligen hållit ihop. Vi har varit trygga i vår roll och allt eftersom rutinerna satte sig blev det lättare att jobba, berättar Anna Holte.