Intensivvården i fokus

Under våren 2020 tog Karolinska emot många patienter med bekräftad covid-19. Under den perioden fick 550 patienter intensivvård. Här får du en liten inblick i det arbetet.

Intensivvården utökades snabbt för att möta pandemin. Flera tillfälliga intensivvårdsavdelningar öppnade och många nya medarbetare utbildades för att på olika sätt arbeta i intensivvården av covid-19-patienter. 

Under våren 2020 fyrfaldigades IVA-platserna och som mest, vårdades en enskild dag 132 patienter inom intensivvården.

I november, under pandemins andra våg, ökade på ett par veckor Karolinska IVA-kapaciteten med nära 50 procent.

I december 2020 är läget fortsatt ansträngt inom intensivvården som kämpar hårt för att ta hand om både covid-19-sjuka och andra patienter. Nya intermediärvårdsplatser öppnas successivt för att ge avlastning. När patienterna behöver intensivvård på Karolinska tar sjukhuset alltid emot, då det högspecialiserade uppdraget innebär att det finns patienter som bara kan vårdas här.

Under mars 2021 - antalet patienter med covid-19 i behov av intensivvård har ökat markant under de senaste veckorna i regionen. Karolinska har för att möta vårdbehovet bland annat den 11 mars återöppnat en covid-19-avdelning för intensivvård i Huddinge.

Berättelser från intensivvården

Anestesisjuksköterskan Pia, intensivvårdssjuksköterskan Anne och anestesisjuksköterskan Karolin.

Medarbetare delar med sig av sina tankar i arbetet med covid-19-patienter. Några av dem är Danielle Andersson, intensivvårdssjuksköterska på THIVA, Ulf Malmström, undersköterska, IVA Solna och läkarstudenten Johan Täng. Läs berättelserna från intensivvården.

 Följ med in i intensivvården, i bildspelet

Nya vårdplatser

På kort tid ökade sjukhusets kapacitet. Flera lokaler ställdes om för att öka antalet vårdplatser för intensivvård av covid-19-patienter och utrustning har på olika sätt tagits fram för att utrusta vårdplatserna. Personal både från olika verksamheter inom sjukhuset och från externt håll har förstärkt vården. Läs mer om fler iva-platser

Fysioterapoeuter om bukläge

Under coronapandemin har Karolinskas fysioterapeuter lärt ut hur man lägger covid-19-patienter på IVA i bukläge. Här berättar de hur:

Utbildning för att assistera i intensivvård 

Taslima Ahmed jobbar vanligtvis på en avdelning för kärlkirurgiska patienter. Hon är en av dem som assisterade i vården av patienter med covid-19. Se film:

Här kan du läsa mer om snabbutbildningen för att hjälpa i intensivvården

Telefonlinje för närstående

För att möta närståendes behov av information och kontakt öppnade Karolinska tillfälligt en särskild närståendelinje för IVA.

En tillfällig telefonlinje bemannades av kuratorer och var till för närstående till patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen. Läs mer om: Telefonlinje för närstående till patienter på IVA

Mycket svårt sjuka på ECMO

Till ECMO-centrum kommer patienter från hela landet när vanlig intensivvård inte längre räcker till. ECMO står för Extra Corporeal Membran Oxygenering och innebär syresättning utanför kroppen.

  • I juni hade 20 patienter med covid-19 vårdats här.
  • ECMO utvecklas och byggs ut från dagens åtta till tolv platser under hösten för att möta behovet från covid-19-patienter även framöver.

Se bilder och läs mer om arbetet med covid-19-patienter på ECMO .

På Karolinska i Solna finns Sveriges enda renodlade ECMO-centrum som tar hand om patienter i alla åldrar. Syftet med ECMO är att lungor och/eller hjärta ska få vila och läka. Blodet pumpas ut till en extern konstgjord lunga som syresätter och tar bort koldioxiden från blodet.