Fler IVA-platser öppnas i nya O-huset, Huddinge

Nyhet

Karolinska fortsätter att öka kapacitet för intensivvård av covid-19. Nu tas operationssalarna i O-huset, Huddinge, i bruk för att möjliggöra ytterligare IVA-platser åt covid-19-patienter.

Karolinska fortsätter att öka kapacitet för intensivvård (IVA) kontinuerligt både i Solna och Huddinge.

Operationsverksamheten skulle egentligen ha flyttat in i 23 nya operationssalar i O-huset i Huddinge under våren. Men för att samla och säkerställa resurser till vården av covid-19-patienter har planerna förändrats. Istället har 65 IVA-platser för vård av covid-19-patienter skapats.

Salarna i O-huset är rymliga, så 3 eller 4 patienter får plats att vårdas i samma sal. Första patienterna planeras att tas emot redan under fredag kväll.

Många nya intensivvårdsplatser

Karolinska har på kort tid öppnat många nya intensivvårdsplatser. Emelie Bäcklin från Medicinsk Vårdteknologi berättar hur de har tagit fram utrustning. David Konrad, Funktionschef PMI, berättar om hur många platser vi har och utmaningarna med bemanningen.