Sjuksköterskor snabbutbildas för att hjälpa intensivvården

Nyhet

Legitimerade sjuksköterskor på Karolinska går en snabbutbildning för att rycka in som assisterande intensivvårdssjuksköterskor och hjälpa intensivvården med patienter med covid-19. Snabbutbildningen är ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Karolinska Universitetssjukhuset.

- Det är en utbildning som vi har lyckats förverkliga på mycket kort tid för att möta ett behov som också uppstått väldigt fort. Vi upptäckte att Region Skåne och Lunds universitet hade gjort ett liknande projekt och de var generösa med sina erfarenheter. Samarbetet med Mälardalens högskola har varit helt avgörande och de har på rekordtid lyckats skapa möjligheten att genomföra teoretiska delen som självstudier på distans, säger Lena Berg, omvårdnadsansvarig på Tema Akut och reparativ medicin vid Karolinska.

Sjuksköterskorna kommer från flera olika verksamheter på Karolinska och ambitionen är att utbilda ca 15 sjuksköterskor per vecka.

Utbildningen tar endast tre dagar i anspråk och består av en teoretisk del som inbegriper digital simulering av covid-19-fall, en praktisk del samt avslutas med inskolning på själva intensivvårdsavdelningen. Den praktiska träningen görs på Karolinskas kliniska träningscenter (KTC) av utbildningsledare från PMI (Perioperativ medicin och intensivvård) på Karolinska. PMI ansvarar bland annat för vuxenintensivvården och är den verksamhet som tar emot sjuksköterskorna när de är klara.

David Konrad, Funktionschef, PMI.

- Coronaepidemin har orsakat ett väldigt högt tryck hos oss på intensivvården. Vi har tvingats mångdubbla antalet intensivvårdsplatser på väldigt kort tid och bemanningen av dessa platser är tungt och slitsamt för våra medarbetare. Att få hjälp av dessa erfarna sjuksköterskor som redan har en värdefull kompetens och nu har snabbutbildat sig till assisterande intensivvårdssjuksköterskor är oerhört värdefullt för oss, säger PMI:s funktionschef David Konrad.

De första snabbutbildade sjuksköterskorna gör sina inledande arbetspass på intensivvården i Huddinge denna vecka.