Tema Neuro

Vi har huvudansvaret för neurologisk sjukvård i Stockholm och är ensamutövare av neurokirurgi, ryggmärgsskadevård, trombektomier vid stroke och strålknivskirurgi. Tema Neuro samlar 13 patientflöden inom neurosjukvård med framstående forskning, utbildning och innovation.

Universitetssjukvården har en speciell uppgift - inte bara att ge den bästa vården utan också att utveckla den. Inom neurosjukvården sker utvecklingen främst inom: interdisciplinära och interprofessionella team, tidskritiska processer, ökande behov av interventionsbehandlingar samt inom nya effektiva läkemedel.

Vi bedriver omfattande utbildning på grundnivå av framförallt sjuksköterskor och läkare och vårt tema har en av Karolinskas starkaste forskningsverksamheter.

Våra patientgrupper är fördelade i tre patientområden: PO Neurovaskulära sjukdomar, PO Neurokirugi och PO Sjukdomar i Nervsystemet.

I Tema Neuro har vi engagerade patientföreträdare som medverkar i vårdens utformning och utveckling.

Korta fakta om temat

 • Temats patientflöden motsvarar idag vårdvolymer på cirka 9 000 vårdtillfällen och cirka 75 000 besök.
 • Inom temat utförs cirka 2 500 operationer per år varav 450 är strålkirurgiska ingrepp.
 • I dag arbetar cirka 650 medarbetare inom temat.
 • Temat bedriver verksamhet både i Solna och Huddinge
 • Temat ansvarar för utbildning inom många olika yrkeskategorier på både specialist- och grundläggande nivå.
 • Inom temat pågår idag cirka 50-100 forskningsprojekt.
 • Tema Neuro har 3 patientområden och 13 patientflöden.

Våra patientområden

Patientområde för neurovaskulära sjukdomar

Här bedrivs behandling och forskning kopplad till folksjukdomen stroke, men också vård och forskning av mer ovanliga stroke-tillstånd och kärlsjukdomar i hjärna som cerebral ventrombos och kärldissektioner. Ett högspecialiserat profilområde är interventionsbehandling av hjärninfarkt, där patientområdet har ansvar för hela länet men även stora delar av Mellansverige. Inom patientområdet bedrivs utredningar, behandlingar och forskning av avancerad neurovaskulär sjukdom, inklusive stroke-tillstånd hos unga personer. I patientområdet finns ett patientflöde med vaskulära sjukdomar i hjärnan och ryggen

Patientflöde:

 • Stroke

Patientområde Neurokirurgi

I patientområdet ingår fem patientflöden, skallskador, tumörer och aneurysm i det centrala nervsystemet samt ryggmärgsskada med dess rehabilitering. Inom området finns omvårdnaden för dessa patientflöden samt omvårdnaden för all kirurgi vid ingrepp i det centrala nervsystemet. Området har en enhet som garanterar tillgängligheten för kirurgiska behandlingar av det centrala nervsystemet. Neurokirurgisk specialitet och neurokirurgisk utbildning har sin hemvist i detta område.

Patientflöden:

 • Maligna hjärntumörer
 • Benigna hjärntumörer
 • Förvärvad hjärnskada
 • Förvärvad ryggskada
 • CNS-aneurysm

Patientområde Sjukdomar i nervsystemet

Vi ansvarar för hela Stockholms län primärt, men bedriver också omfattande högspecialiserad vård inom samtliga patientflöden, till exempel epilepsikirurgi, avancerad Parkinsonbehandling såsom DBS och pumpbehandlingar, sjukdomsmodifierande behandling vid neuroinflammatoriska tillstånd samt utredning av patienter med komplexa oklara neurologiska tillstånd.

I samarbete med Karolinska Institutet har vi omfattande forsknings- och undervisningsaktivitet med ett flertal mycket framgångsrika forskargrupper och undervisning på flera nivåer.

Patientflöden:

 • Epilepsi - bedriver vård av patienter med epilepsi, inklusive epilepsikirurgi och utredningar inför denna samt komplexa behandlingar somt exempelvis vagusnervstimulator.
 • Huvudvärk - bedriver vård för patienter med till exempel Migrän, Trigeminoautonoma cefalalgier, Vaskulär huvudvärk och Spänningshuvudvärk, men även kraniella neuralgier och huvudvärk på grund av ingrepp, till exempel postpunktionell huvudvärk. Verksamheten inkluderar olika typer av komplex huvudvärksbehandling.
 • Likvorcirkulationsrubbningar - bedriver vård för patienter med till exempel Hydrocefalus och Myelomeningocele.
 • Neuroinflammatoriska sjukdomar - bedriver vård för patienter med Multipel skleros, Neuromyelitis optica, Autoimmuna encefaliter, Myastenia gravis och Narkolepsi. Verksamheten inkluderar olika immunomodulerande behandlingar varav en del ges i dagvård.
 • Rörelsestörningar - bedriver vård för patienter med Parkinsons sjukdom, Parkinsonism, Huntingtons sjukdom, Dystoni och Tremor. Verksamheten inkluderar olika avancerade behandlingar, så som DBS-behandling och pumpbehandlingar för Parkinsons sjukdom.
 • Neuromuskulära sjukdomar - bedriver vård bland annat för patienter med Myopatier, Motorneuronsjukdomar, Perifera nervsjukdomar, Jonkanalsjukdomar, Mitokondriella och metabola sjukdomar, samt Ataxier.
 • Oklara neurologiska tillstånd - bedriver både akuta och elektiva utredningar av patienter med neurologiska symtom.

Tf Temachef Anders Ahlsson

Kontakt via e-post: Sekreterare Christina Schröder