Tema Neuro

Vi har huvudansvaret för neurologisk sjukvård i Stockholm och är ensamutövare av neurokirurgi, ryggmärgsskadevård, trombektomier vid stroke och strålknivskirurgi. Tema Neuro samlar ett tiotal patientflöden inom neurosjukvård med framstående forskning, utbildning och innovation.

Universitetssjukvården har en speciell uppgift – inte bara att ge den bästa vården utan också att utveckla den. Inom neurosjukvården sker utvecklingen främst inom: interdisciplinära och interprofessionella team, tidskritiska processer, ökande behov av interventionsbehandlingar samt inom nya effektiva läkemedel.

Vi bedriver en omfattande utbildning på grundnivå av framförallt sjuksköterskor och läkare och vårt tema har en av Karolinskas starkaste forskningsverksamheter.

Våra patientgrupper är fördelade i tre patientområden. Ett patientområde samlar patientflöden med vaskulära sjukdomarna i hjärnan och ryggen, som Stroke och CNS-aneurysm. I ett annat patientområde ingår patientflöden för tumörer och förvärvad rygg- och hjärnskada. I det tredje patientområdet är nervfunktioner den gemensamma nämnaren. Här finns patientflöden som rörelsestörningar, neuromuskulära sjukdomar, huvudvärk och epilepsi.

I Tema Neuro har vi engagerade patientföreträdare som medverkar i vårdens utformning och utveckling

Kort fakta om temat

 • Temats patientflöden motsvarar idag vårdvolymer på cirka 9 000 vårdtillfällen och cirka 75 000 besök.
 • Inom temat utförs cirka 2 500 operationer per år varav 450 är strålkirurgiska ingrepp.
 • I dag arbetar cirka 650 medarbetare inom temat.
 • Alla patientområden har verksamhet både i Huddinge och i Solna
 • Temat ansvarar för utbildning inom många olika yrkeskategorier på både specialist- och grundläggande nivå.
 • Inom temat pågår idag cirka 50-100 forskningsprojekt.
 • Tema Neuro har 3 patientområden och 13 patientflöden.

Våra patientområden

Patientområde för neurovaskulära sjukdomar

Här bedrivs behandling och forskning kopplad till folksjukdomen stroke, men också vård och forskning av mer ovanliga stroke-tillstånd och kärlsjukdomar i hjärna som cerebral ventrombos, kärldissektioner, CNS-vaskuliter, CNS-aneurysm och AVM. Två högspecialiserade profilområden är interventionsbehandling av hjärninfarkt och neurokirurgisk behandling av CNS-aneurysm, där patientområdet har ansvar för hela länet men även stora delar av Mellansverige. Inom patientområdet bedrivs utredningar, behandlingar och forskning av avancerade neurovaskulära sjukdom, inklusive stroke-tillstånd hos unga personer. I patientområdet finns två patientflöden med vaskulära sjukdomar i hjärnan och ryggen

Patientflöden:

 • Stroke
 • CNS-aneurysm

Patientområde för CNS-tumör och förvärvad rygg- och hjärnskada

I patientområdet ingår fyra patientflöden för CNS- tumörer samt skallskador och ryggmärgsskada med dess rehabilitering. Inom området finns omvårdnaden för dessa patientflöden samt omvårdnaden för all kirurgi vid ingrepp i CNS. Området har en enhet som garanterar tillgängligheten för kirurgiska behandlingar av CNS. Neurokirurgisk specialitet och neurokirurgisk utbildning har sin hemvist i detta område. I patientområdet ingår fyra patientflöden för CNS- tumörer samt skallskador och ryggmärgsskada med dess rehabilitering.

Patientflöden:

 • Maligna hjärntumörer
 • Benigna hjärntumörer
 • Förvärvad hjärnskada
 • Förvärvad ryggskada

Patientområde för nervfunktioner

I patientområdet för nervfunktioner ingår följande patientflöden: Epilepsi, huvudvärk, likvorcirkulationsrubbningar, neuroinflammatoriska sjukdomar, rörelsestörningar, neuromuskulära sjukdomar och patienter med oklara neurologiska tillstånd. Vi ansvarar för hela Stockholms län primärt, men bedriver också omfattande högspecialiserad vård inom samtliga patientflöden, till exempel epilepsikirurgi, avancerad Parkinsonbehandling såsom DBS och pumpbehandlingar, sjukdomsmodifierande behandling vid neuroinflammatoriska tillstånd samt utredning av patienter med komplexa oklara neurologiska tillstånd.

I samarbete med Karolinska Institutet har vi omfattande forsknings- och undervisningsaktivitet med ett flertal mycket framgångsrika forskargrupper och undervisning på flera nivåer.

Patientflöden:

 • Epilepsi - bedriver vård av patienter med epilepsi, inklusive epilepsikirurgi och utredningar inför denna samt komplexa behandlingar somt exempelvis vagusnervstimulator.
 • Huvudvärk - bedriver vård för patienter med till exempel migrän, trigeminoautonoma cefalalgier, vaskulär huvudvärk och spänningshuvudvärk, men även kraniella neuralgier och huvudvärk på grund av ingrepp, till exempel postpunktionell huvudvärk. Verksamheten inkluderar olika typer av komplex huvudvärksbehandling.
 • Likvorcirkulationsrubbningar - bedriver vård för patienter med till exempel hydrocefalus och myelomeningocele.
 • Neuroinflammatoriska sjukdomar - bedriver vård för patienter med multipel skleros, neuromyelitis optica, autoimmuna encefaliter, myastenia gravis och narkolepsi. Verksamheten inkluderar olika immunomodulerande behandlingar varav en del ges i dagvård.
 • Rörelsestörningar - bedriver vård för patienter med Parkinsons sjukdom, parkinsonism, Huntingtons sjukdom, dystoni och tremor. Verksamheten inkluderar olika avancerade behandlingar, så som DBS-behandling och pumpbehandlingar för Parkinsons sjukdom.
 • Neuromuskulära sjukdomar - bedriver vård bland annat för patienter med myopatier, motorneuronsjukdomar, perifera nervsjukdomar, jonkanalsjukdomar, mitokondriella och metabola sjukdomar, samt ataxier.
 • Oklara neurologiska tillstånd - bedriver både akuta och elektiva utredningar av patienter med neurologiska symtom.

Temachef Magnus Andersson

Kontakt via e-post: Sekreterare Christina Schröder