Fysioterapeut

Som sjukgymnast/fysioterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset finns möjlighet att arbeta inom både högspecialiserad slutenvård och öppenvård. Vi arbetar med de flesta av sjukhusets patientgrupper och diagnoser men är organiserade samlat i våra professioner där man har många kollegor. Det kliniska arbetet utförs vanligen i team med andra professioner och utgörs av bedömningar och behandlingar av patienter inom sjukhusets samtliga områden.

Här finns goda möjligheter till specialisering inom yrket och även forskning i nära samarbete med Karolinska Institutet med stora möjligheter till stöd med handledare och djup kompetens. Vi har också en kompetensutvecklingsmodell som bygger på Regionens kompetensstege som förtydligar dina möjligheter till utveckling i arbetet.

Har du frågor eller är nyfiken på att jobba hos oss? Kontakta vår rekryteringspartner Linnea Skoglund (linnea.skoglund@regionstockholm.se)

Kompetensutvecklingsmodell fysioterapeuter.pdf