Jobba hos oss inom Hälsoprofessionerna

Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning, utbildning och innovation inom sitt kompetensområde. Nedan kan du läsa mer om våra professioner, specialsatsningar och lediga tjänster hos oss.

Webbredaktör: Jenny Nordmyr Reyahi