Vår verksamhet

Inom Neurofysiologi på Karolinska Solna och Huddinge arbetar specialiserade läkare och biomedicinska analytiker. Vanliga anledningar till att besöka oss är för epilepsi, demenssjukdomar, sömnstörningar, muskelsvaghet, och känselnedsättning.

Våra undersökningar planeras individuellt allt efter patientens symtom. Vi utför undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar. Vid behandling av akuta hjärnskador övervakar vi hjärnans och nervernas funktion. Sedan juni 2020 är vi även en ackrediterad verksamhet av Swedac enligt ISO 17025: 2018 för provning av elektroencefalografiska undersökningar. 

Samtliga undersökningar är att betrakta som en medicinsk konsultation och kräver därför remiss. Utefter vad som står i remissen bokar vi sedan in en tid och skickar en kallelse. Utlåtandet syftar till att vara en beskrivning och tolkning av de erhållna resultaten och en sammanfattning som skall vara vägledande för den remitterande läkaren. Den neurofysiologiska undersökningen ger inte alltid slutgiltig diagnos. Den måste ofta kompletteras med klinisk bedömning och andra undersökningar.

Fakta

  • Antal elektroencefalografi (EEG) per år (2020): 8 185 st
  • Snitt väntetid till elektroencefalografi (EEG) undersökning: 6 månader
  • Antal elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) per år (2020): 5 019 st
  • Snitt väntetid till elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) undersökning: 7 månader

Kontaktinformation

Namn: Lars Hyllienmark
Titel: Verksamhetschef
E-post: lars.hyllienmark@regionstockholm.se