Vår verksamhet

Inom Neurofysiologi på Karolinska Solna och Huddinge arbetar specialiserade läkare och biomedicinska analytiker. Vanliga anledningar till att besöka oss är för epilepsi, demenssjukdomar, sömnstörningar, muskelsvaghet, och känselnedsättning.

Fakta

  • Antal elektroencefalografi (EEG) per år (2020): 8 185 st
  • Snitt väntetid till elektroencefalografi (EEG) undersökning: 2 månader
  • Antal elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) per år (2020): 5 019 st
  • Snitt väntetid till elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) undersökning: 2.5 månader

Kontaktinformation

Namn: Lars Hyllienmark
Titel: Verksamhetschef
E-post: lars.hyllienmark@regionstockholm.se