Sömnundersökningar

På ME Neurofysiologi utför vi över 300 sömnutredningar varje år. De vanligaste undersökningarna är sömnapnéutredning och MSLT. Syftet med sömnapné-utredning är att undersöka om andningsuppehåll (apnéer) föreligger under nattsömnen och, om så är fallet, att kvantifiera dessa och se i vad mån blodets syremättnadsgrad påverkas.

Vår verksamhet

MSLT används för att bedöma insomningstendensen under dagtid. Denna utförs ofta för att utreda narkolepsi och hypersomni. Vid tillstånd med hypersomni är denna hög och vid narkolepsi ses ofta karakteristiska förändringar i form av tidiga REM-perioder. Vid sömnapnéutredning får patienten får hämta en liten väska med mätutrustning och får samtidigt instruktioner om hur mätutrustningen skall appliceras. Denna inkluderar sensorer för registrering av andningsrörelser, luftflöde genom näsa och mun, syremättnad och puls, kroppsläge samt snarkningar. Patienten tar hem utrustningen och får själv koppla på den innan sänggåendet. Följande morgon återlämnar patienten utrustningen på vår mottagning och registreringen analyseras. 

Hemregistrering kräver att patienten själv kan applicera utrustningen. För patienter som inte kan förväntas klara detta kan undersökningen utföras på vårdavdelning på öronkliniken. Vid MSLT-undersökning får patienten komma till avdelningen på morgonen. Elektroder fästs med hjälp av salva över skalp och ansikte för registrering av EEG, ögonrörelser och EMG. Patienten får sedan lägga sig och sömnlatensen (tid till insomnandet) bestäms. Om man inte somnat inom 20 minuter avbryts försöket. Fem insomningsförsök med ca 2 timmars intervall registreras på detta vis. Undersökningen tar hela dagen i anspråk. Patienten skall ha sovit som vanligt under natten (skall således ej vara sömndepriverad).  

Fakta

  • Antal sömnundersökningar per år (2020): 359st 
  • Snitt väntetid till sömnundersökningar: 10 månader 

Kontaktinformation

Namn: Lars Hyllienmark
Titel: Verksamhetschef
E-post: lars.hyllienmark@regionstockholm.se 

Skicka remiss

Remisser som kommer till oss granskas och prioriteras av en specialistläkare. Prioriteringen baseras på anamnesen i remissen, det är därför viktigt med noggrann och utförlig remissinnehåll. Samtliga patienter kallas via brev och sms, det finns ingen möjlighet till självbokning av besök. 

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Solna

Eller per post:
Karolinska universitetssjukhuset Solna
ME Neurofysiologi Solna B8:16
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Huddinge

Eller per post:
Karolinska universitetssjukhuset HuddingeME Neurofysiologi Huddinge C178
141 86 Stockholm