Evoked Potentials

Vid visuell stimulering mäts VEP (visual evoked potentials) och vid stimulering av hand eller fot mäts SEP (somatosensory evoked potentials). Vi studerar även central motorisk nervkonduktion med MEP (Motor Evoked Potential).

Vår verksamhet

På ME Neurofysiologi utför vi över 600 registreringar med evoked potentials varje år. Registrering utförs med små metallplattor på huvudet, nacken och ländryggen. Med elektrisk puls stimuleras känselnerver vid hand- och fotled. Nervimpulsen registreras från arm/ben, ryggmärg och hjärna. Svaren har en låg amplitud, vilket är orsaken till att upprepade (100-1000) stimuleringar måste summeras. Med SEP mäts perifer och central sensorisk nervkonduktion. Detta används ofta för utredning av misstänkt funktionsstörning i centrala sensoriska banor, t ex ryggmärgspåverkan och MS. 
VEP visar hur synnerven leder impulser från ögat till syncentrum i hjärnans nacklob. Syftet med undersökningen är att utreda synnervens och synbanornas funktion. Registreringen utförs med små metallplattor som fästes i hårbotten. Synsystemet stimuleras genom att patienten tittar på en bildskärm med ett rörligt schackbrädesmönster (hos små barn eller patienter med grav synnedsättning används i stället ljusblixtar som stimulering) och samtidigt registreras hjärnaktiviteten.  


MEP visar hur nervimpulser transporteras från hjärnan och ut till musklerna i kroppen. Stimuleringen ger upphov till en muskelryckning som kan registreras och tiden till denna kan mätas. Registreringen utförs med små metallelektroder som fästs med tejp över de muskler (vanligtvis i händerna) från vilka registrering skall göras. Upprepade magnetstimuleringar över hjärnans motoriska areor görs. Genom att även stimulera ventralrötterna i halsryggen kan ledningstiden i den perifera delen av nervbanan mätas och den centrala motoriska överledningstiden beräknas. Denna förlängs vid funktionsstörningar som påverkar de centrala motoriska banorna (pyramidbanan). Denna undersökning är vanlig för utredning av MS och ALS.  

  • Antal evoked potentials per år (2020): 615st 
  • Snitt väntetid till evoked potentials undersökning: 2 månader 
  • Högspecialiserad vård vid Karolinska universitetssjukhuset: Inför neurokirurgiska operationer finns ibland behov av navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för lokalisering av hjärnans språkcentrum, vårt sjukhus är ett av två i Sverige där undersökning med nTMS utförs. 

Skicka remiss

Solna 


Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Solna 
Eller per post: 
Karolinska universitetssjukhuset Solna 
ME Neurofysiologi Solna B8:16 
171 76 Stockholm 


Huddinge 


Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Huddinge  
Eller per post: 
Postadress 
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 
ME Neurofysiologi Huddinge C178 
141 86 Stockholm 

Namn: Lars Hyllienmark 
Titel: Verksamhetschef 
E-post: lars.hyllienmark@regionstockholm.se