Elektromyografi

De elektriska signalerna som generas i muskeln påverkas dels av skador på nerven till muskeln, dels av sjukdomar som direkt engagerar muskulaturen. Vanliga frågeställningar är olika sjukdomar i nerver och muskler, till exempel axonal neuropati, motorneuronsjukdom, nerventrapment eller myopati.

Vår verksamhet

På ME Neurofysiologi utför vi över 2 000 registreringar med EMG varje år. Vid EMG sticks en tunn nålelektrod in i den muskel som skall undersökas. Aktiviteten bedöms då muskeln är avslappnad, vid låggradig samt vid höggradig viljemässig aktivering av muskeln. Undersökningen medför ungefär samma obehag som vid blodprovstagning. Hos barn bedövas huden med salva (EMLA) 1–2 timmar före undersökningen. 


Patienter med ökad blödningsbenägenhet samt patienter som använder blodförtunnande medicinering medför att restriktivitet iakttages vid undersökning med EMG. Det är viktigt att sådana tillstånd framgår av remissen. I vissa fall, då mer omfattande undersökning är starkt indicerad, bör tillfällig medicinjustering övervägas, tag i så fall kontakt med oss. 

Fakta

  • Antal EMG/ENeG per år (2020): 5 019 st
  • Snitt väntetid till EMG/ENeG undersökning: 3 månader 

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Solna 
Eller per post: 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
ME Neurofysiologi Solna B8:16 
171 76 Stockholm 

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Huddinge  
 
Eller per post: 
Postadress 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
ME Neurofysiologi Huddinge C178 
141 86 Stockholm

Namn: Lars Hyllienmark 
Titel: Verksamhetschef 
E-post: lars.hyllienmark@regionstockholm.se