Välkommen till Neurofysiologi

Medicinsk enhet för Neurofysiologi utför diagnostiska undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar.

Webbredaktör: Tove Holmer