Journalservice Tema Cancer

Tema Cancer har en gemensam funktion för utlämning av journalhandlingar. Funktionen heter Journalservice Tema Cancer och hanteras av vårdadministration som ett stöd för mottagningarna.

Innan du beställer journalhandlingar tänk på att du redan nu kan läsa din journal via nätet på 1177. 

Patienter eller ombud kan beställa journalkopior antingen elektroniskt eller skriftligt inom Tema Cancers verksamheter. Andra vårdgivare, myndigheter och försäkringsbolag har endast möjlighet att beställa journalkopior via skriftlig begäran och med samtycke från patienten.

Vid Skriftlig beställning av journalhandlingar gäller:

 • Ange vem det gäller med kontaktinformation, namn, personnummer, adress samt telefonnummer.
 • Ange tydligt vad orsaken till varför man vill få ut journalhandlingar.
 • Ange vilken mottagning det gäller. (Se nedan Tema Cancers journalservice områden)
 • Ange vad du önskar få journalkopia för, hela eller delar av journalen. Kan vara en särskild diagnos, specifik tidsperiod, särskild undersökning eller dylikt.

Information:

 • Menprövning sker av vårdgivaren innan beslut om utlämnande, av journalkopior, i enlighet med gällande regelverk (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).
 • Svar ges inom 7-10 arbetsdagar.
 • Efter att menprövning skett vid respektive klinik samordnar Journalservice för Tema Cancer utskicket till dig, det vill säga utskicket sker från Journalservice Tema Cancer istället för från mottagningen.
 • Patientens samtycke krävs vid utlämnande till tredje part.
 • Begäran om journalhandlingar kommer att diarieföras.
 • Avgift för journalkopior enligt gällande regelverk. Läs mer (öppnas i nytt fönster)
 • Journalhandlingarna skickas rekommenderat till folkbokföringsadressen eller till myndighetens adress.

Den skriftliga beställningen skickas till:

Journalservice Tema Cancer
Hotellet plan 3
Eugeniavägen 6
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vid Elektronisk beställning av journalhandlingar:

 • Du som är patient eller ombud, kan beställa journalutdrag från din journal via 1177, under e-tjänsten Beställ Journalkopia.
 • E-tjänsten finns på samtliga mottagningar som tillhör Tema Cancer.
 • Du loggar in på 1177 med ditt Mobila BankID och sök upp den mottagning du vill beställa journalhandlingar ifrån.
 • Gå in på e-tjänst Beställ journalkopia och följer anvisningarna.

Vill du spärra din journal eller beställa loggutdrag. Läs mer här

Journalservice inom Tema Cancer hanterar följande verksamheter:

Medicinsk enhet Hematologi

 • Benmärgssvikt och Leukemi
 • Koagulation
 • Myelom
 • Lymfom

Medicinsk enhet Huvud-, hals-, lung- och hudcancer

 • Huvud- och halscancer
 • Lungonkologiskt centrum
 • Centrum för hudtumörer

Medicinsk enhet Bäckencancer

 • Gyncancer
 • Kolorektalcancer
 • Uroonkologi
 • Urologi Huddinge
 • Urologi Solna

Medicinsk enhet Övre buk

 • Pankreas & Levertumör-metastas
 • Matstrupe-magsäck
 • Leversjukdom

Medicinsk enhet Bröst-, endokrina tumörer och sarkom

 • Bröstcentrum
 • Endokrina tumörer och sarkom
 • Ärftlig cancer

Medicinsk enhet Cellterapi och allogen stamcellstransplantation

 • Cellterapi och allogen stamcellstransplantation

Medicinsk enhet Strålbehandling

 • Strålbehandling