Välkommen till Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård

Vi är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), sterilteknisk enhet och högspecialiserad smärtvård.

Webbredaktör: Jesper Collovin