Medicinsk enhet Perioperativ medicin Solna

Den medicinska enheten Perioperativ Medicin Solna omfattar samtlig anestesi-, operations- och pre/postop-verksamhet för vuxna patienter, med undantag för thorax-patienter.

Verksamheten är uppdelad i två sektioner och 2 vårdområden. Vi vårdar patienter som genomgår både planerade och akuta operationer. Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare dygnet runt alla veckans dagar. Vi har en bred verksamhet som innefattar anestesimottagning, operationssjukvård, pre- och postoperativ verksamhet för vård före och efter operationen.

Se bilder från vår verksamhet här.

Läs mer om vilka operationer vi utför på Karolinska Universitetssjukhuset här.