Medicinsk enhet Perioperativ medicin Huddinge

Enheten består av anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård.

I samverkan med övriga enheter på sjukhuset finns vi tillgängliga med specialistkompetens dygnet runt för alla patienter.
Verksamheten omfattar bl.a. akutkirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik, gynekologi, urologi, öron- näs- hals- samt övre bukkirurgi. Transplantation och övre bukkirurgi är två av sjukhusets profilområden med riksuppdrag. Delar av den kirurgiska verksamheten bedrivs som öppenvårdskirurgi.

Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

Sektioner

Perioperativ medicin 1 Huddinge
Perioperativ medicin 2 Huddinge

Vårdenheter

Perioperativ vårdenhet 1 Huddinge
Perioperativ vårdenhet 2 Huddinge