Intensivvård Solna

Enheten består av två vårdgolv, centralintensivvårdsavdelning (CIVA) och neurointensivvårdsavdelning (NIVA).

Vår verksamhet

Hit kommer patienter som har svåra sjukdomstillstånd till exempel de som varit med om ett trauma, hjärtstopp, skallskador, svåra infektioner eller har genomgått ett omfattande kirurgiskt ingrepp.

Våra patienter övervakas och behandlas dygnet runt årets alla dagar av specialistutbildad personal. Vi arbetar i nära samspel med närstående, för att ge en så god vård som möjligt för patienten.

Ni är välkomna att kontakta oss när som helst på dygnet om ni har frågor rörande er närstående eller dennes situation. I första hand tar du då kontakt direkt med avdelningen 08-517 752 18.

Intensivvården på Karolinska Universitetsjukhuset

För dig som är patient eller närstående har vi skapat en sida med samlad information om hur det är att vårdas på våra intensivvårdavdelningar.
Sidan hittar du här.

Hyperbar Oxygenterapi (HBO)

Vi har två varianter av tryckkammare, en stor intensivvårdskammare (multiplace) och två stycken enmanskammare (monoplace).

Läs mer här >>

Kontaktinformation

Vårdenhetschef

Sara Dahlin
E-post: sara.dahlin@regionstockholm.se

t.f. Sektionschef

Andreas Hvarfner
E-post: andreas.hvarfner@regionstockholm.se

Besöksadress

Neurointensivvård E4:67/Centralintensivvård E5:67

Karolinska Universitetssjukhuset Solna