Välkommen till IVA Huddinge

Till oss kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med mycket svårt sjukdomstillstånd, till exempel svåra infektioner eller efter ett omfattande kirurgiskt ingrepp som till exempel transplantationskirurgi, även barn.

Vår verksamhet

Vi är en högspecialiserad IVA-enhet med spetskompetens inom intensivvård av patienter med organsvikt efter stor kirurgi, organ- och benmärgstransplantation, intensivvård vid akut leversvikt, akut infektion och andra inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Dessutom har vi allmän kompetens för intensivvård av barn och spetskompetens avseende intensivvård av barn efter organ- och benmärgstransplantation samt barn med leversvikt. IVA Huddinge har även spetskompetens inom behandling av akut njursvikt inklusive dialys.

Intensivvården på Karolinska Universitetsjukhuset

För dig som är patient eller närstående har vi skapat en sida med samlad information om hur det är att vårdas på våra intensivvårdavdelningar.
Sidan hittar du här.

Kontaktinformation

Vårdenhetschef

Pauline Rylander Hagson
E-post: pauline.rylander-hagson@regionstockholm.se

Sektionschef

Anna Somell 
Mail: anna.somell@regionstockholm.se

Besöksadress

B46, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge