Högspecialiserad smärtvård

Sektionen Högspecialiserad smärtvård är inriktad på behandling av cancer- och traumarelaterad smärta och neuropatisk smärta.

Vår verksamhet

Vi är specialinriktade på smärttillstånd som orsakas av sjukdomar eller skador. Vi är särskilt inriktade på tumör- och traumarelaterad smärta samt på smärta som orsakas av skada eller sjukdom i nervsystemet.

Vi välkomnar remisser från läkare inom primärvården, specialistmottagningar och ASIH. Vi bedriver ingen rehabilitering och övertar inte ansvar för sjukskrivning eller förskrivning av läkemedel från remitterande läkare.

Inför besöket

Du kommer att få fylla i formulär om din smärta och hur den påverkar dig. Din läkare kommer att läsa igenom dina svar innan första besöket. 

Under besöket

Din läkare kommer att lyssna på dig och ställa kompletterande frågor. Vid fysiskt besök kommer din läkare att undersöka dig. Din läkare kommer att göra en medicinsk bedömning av ditt smärttillstånd som dokumenteras i din journal.

Efter besöket

Om din läkare rekommenderar någon medicinsk eller neuromodulerande behandling vid vår mottagning kommer du att få en egen smärtsjuksköterska som följer upp dig med återbesök och/eller telefonsamtal. Om din läkare bedömer att du har något läkemedel som bör trappas ut kan din smärtsjuksköterska också vara behjälplig med rådgivning och uppföljning.

Om din läkare inte finner medicinsk indikation för fortsatt vård inom ramen av vår verksamhet kommer din remitterande läkare att få ett remissvar med råd.

Vid behov av samverkan kan din remitterande läkare komma att kallas till en multidisciplinär smärtkonferens där specialistläkare från olika medicinska områden deltar med sina expertkunskaper.

Smärtans karaktär – klicka för att se bilden

Besöksadress

Digitala besök via appen Alltid Öppet kan erbjudas alla patienter i Sverige. Fysiska besök erbjuds på Karolinska vägen 37 A i Solna.