Forskning vid Funktion PMI

Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård drivs av övertygelsen att de största framstegen och förändringarna görs där forskning, undervisning och vård integreras.

Vår forskning- och utbildningsverksamhet är nationellt och internationellt ledande inom perioperativ medicin och intensivvård. Våra forskare och lärare söker ny medicinsk kunskap och kompetens inom anestesiologi, operationssjukvård, intensivvård samt smärta och vår verksamhet inom Karolinska Institutet speglar såväl experimentell som klinisk patientnära forskning. Utbildningsverksamheten är mycket omfattande och vi utgör en av landets största plattformar för utbildning på grund- och vidareutbildningsnivå samt post graduate nivå inom läkar- och sjuksköterskeprogram. Vi har en lång tradition av att arbeta med pedagogisk utveckling, nya pedagogiska modeller samt tvärprofessionell samverkan och teamträning.

För att möjliggöra forskning och utbildning vilar vår FoU-verksamhet på en bred klinisk forskningsplattform. Denna består av två kliniska forskningsenheter; en i Huddinge och en i Solna samt en omfattande utbildningsplattform för läkare som arbetar integrerat med tvärprofessionella pedagogiska modeller samt teamträning och det livslånga lärandet.