Våra intensivvårdsverksamheter

Intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset är unik i sitt slag – här vårdas patienter som drabbats av skador eller tillstånd som inte kan behandlas på någon annan intensivvårdsavdelning i Stockholm. Nedan kan du läsa mer om de olika inriktningar på intensivvård som vi bedriver inom Funktion PMI:

Intensivvård Huddinge

Inom intensivvården (IVA) i Huddinge vårdas patienter med avancerade hepatologiska, hematologiska, och cardiologiska tillstånd samt komplicerade infektionstillstånd. Här vårdas även ett stort flöde av patienter som har genomgått övre gastrokirurgi. IVA Huddinge hanterar därtill hela Stockholms akuta ÖNH-flöde samt vårdar barn med behov av intensivvård med inriktning efter levertransplantation.

IVA Huddinge är ett av Sveriges två centra för levertransplantationer och har i uppdrag att bedriva Nationell Högspecialiserad vård.

Thoraxintensivvård

Thoraxintensiven (THIVA) är en högspecialiserad enhet med ett högt patientinflöde där svårt sjuka hjärt- och lungpatienter vårdas dygnet runt. Den elektiva delen av verksamheten innefattar patienter i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad efter genomgången thoraxkirurgi. Här vårdas även patienter som drabbats av exempelvis svår hjärtsvikt, akut aortadissektion eller kardiogen chock. I vissa fall kräver våra patienter behandling med ECMO eller mekanisk hjärtpump. Toraxintensiven är belägen i Solna.

Intensivvård Solna

IVA Solna består av två vårdgolv; Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA) och Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA). Det är två högteknologiska och multidisciplinära intensivvårdsavdelningar med fokus på trauma, neurokirurgiska och neurologiska tillstånd och allmän intensivvård. Här vårdas främst patienter med traumatiska skador, sepsis och mjukdelsinfektioner. IVA Solna är ett av Sveriges få centra för skador i hjärnan och ryggmärg där patienter med akuta tillstånd i centrala nervsystem, neurotrauma och bakteriell meningit vårdas.

Tryckkammarbehandling

Tryckkammarbehandling för intensivvårdspatienter och post-IVA mottagning tillhör verksamheten.
Tryckkammarenheten består av en intensivvårdskammare (Doris) och två stycken monoplace-kammare.

Post-IVA mottagning

Patienter som vårdats på IVA erbjuds uppföljning av Post-IVA mottagningen. För att minska risken för dessa besvär och underlätta rehabiliteringen för dessa patienter finns sedan 2007 en intensivvårdsmottagning. Mottagningen har varit vilande under pandemin, men har nu startat upp igen. Alla patienter som vårdats mer än 48 timmar på IVA får 2–3 dagar efter utskrivning från IVA besök på vårdavdelningen av en av våra intensivvårdssjuksköterskor. Sjuksköterskan berättar om intensivvården, förklarar förloppet, behandlingar samt klargör eventuella hallucinationer. Om en intensivvårdsdagbok har skrivits överlämnas den vid detta tillfälle. Därefter kallas patienten till ett uppföljningsbesök via videolänk cirka 2–3 månader efter utskrivning.