Välkommen till Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård

Vi är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna, med ansvar för tryckkammare (HBO) och smärtvård.

Webbredaktör: Bettina Wemanis