Enhet Hållbarhet

Enheten Hållbarhet driver och utvecklar det sjukhusövergripande miljöarbetet, ger stöd åt verksamheterna och utbildar medarbetare på Karolinska i olika miljöfrågor. Vi samordnar även sjukhusets hållbarhetsfrågor.

Chef Hållbarhet

Petra Michélsen
E-post: petra.michelsen@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset
Enhet Hållbarhet, F87-89
141 86 Stockholm

Miljö och hållbarhet