Många bra förslag att göra verklighet av

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Tack alla som skrivit till mig och som lämnat förslag i förbättringslådan kring besparingar. Riktigt många bra förslag har kommit in.

Nu gäller som vanligt att få det att hända också. Driv förändringarna i era grupper, på möten och med chefer i linjen. Testa. Gör ett omtag när det inte blir som tänkt. Som alltid är det i verksamheterna som lösningarna finns.

Vi har under veckan börjat arbeta med en mängd initiativ för att kunna ta hand om alla patienter som behöver oss utan att vi blir fler. Dåliga ekonomiska tider minskar inte behovet av bra sjukvård för alla.

Ett viktigt initiativ gäller förändrade arbetssätt på våra vårdavdelningar. Vi ser att vi genom att ta bort arbetsmoment som inte skapar värde, slopa onödig administration och framför allt genom att samarbeta mer kan hjälpa fler, läs gärna mer här.

Det vi ska göra är inte enkelt. En del i vår omvärld skulle säkert kalla det omöjligt. Tack alla som gör omöjliga mål möjliga.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn