Organisation och uppdrag

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Vård, forskning och utbildning

Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är tredelat och omfattar vård, forskning och utbildning. Karolinska har i uppdrag att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad vård. Karolinska utgör en betydande andel av Region Stockholms vårdkapacitet och vi tar även emot patienter både från andra delar av landet och från andra länder.

Vi omsätter forskning till vård

Uppdraget omfattar också ett huvudansvar för regionens forskning och utbildning av studenter tillsammans med Karolinska Institutet och andra högskolor och universitet. Genom nytänkande, innovation och samverkan med flera andra aktörer arbetar vi för att vara ledande och internationellt framstående inom sjukvård, forskning och utbildning.

Vår inriktning

Vi strävar mot att kunna mer imorgon än vad vi kan idag, både på vårt sjukhus och genom att utveckla och förmedla kunskap till andra.

Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

För att nå dit måste vi klara vårt uppdrag; att vara bäst på det svåra.

Våra värderingar, ansvar, medmänsklighet, helhetssyn hjälper oss att förvalta det förtroende vi fått. Dessa värden har vi alltid med oss i vårt arbete.

En av Stockholm största arbetsplatser

Medarbetarna är sjukhusets viktigaste resurs – verksamhetens kompetens består av medarbetarnas skicklighet i att bemöta patienten och förmåga att ge vård av högsta kvalité och säkerhet. Karolinska arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vård och arbetsmetoder.

Karolinskas "Årsberättelse 2022"

Under året som gått har 82 av 88 operationsköer arbetats bort och öppenvårdsbesöken ökade med 10 procent. 94 procent av patienterna beskrev sin sjukhusupplevelse som mycket bra eller bra.
– Precis som tidigare har våra medarbetare visat att det ”omöjliga” är möjligt, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Mer om sjukhusets organisation

Se film som presenterar Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Patienter kommer hit från hela Sverige och från andra länder. Vi har 1,35 miljoner patientbesök per år. Se filmen som visar en del av all verksamhet på Karolinska och hör några röster som berättar mer.