Sjukhusledningen

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd.

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör 

E-post: Sekreterare - Maria Forsman

Annika Tibell

Biträdande sjukhusdirektör/ Operativ direktör

E-post: Assistent Annika Eriksson

Nina Nelson Follin

Direktör Kvalitet och patientsäkerhet

E-post: Sekreterare: Carina Jägenstedt Bismut

Mats Wallin

Tf. Ekonomidirektör

E-post: Sekreterare: Wenche Bäckström

Patricia Enocson

HR-direktör

E-post: Sekreterare Tina Hjortsberg

Gunnar Gustafsson Wiss

Administrativ direktör

E-post: Sekreterare - Anja Ukkolin

Nicke Svanvik

Innovations- och utvecklingsdirektör

E-post: assistent Maria Sundell

Anders Jönebratt

IT-direktör, CIO

E-post: Assistent - Moni Christiansen

Anne-Charlotte Knutsson

Kommunikationsdirektör

E-post: Assistent - Mårten Nordqvist

Anders Ahlsson

Temachef Hjärta och kärl

E-post: assistent Linda Willenfeldt

Magnus Nordenskjöld

tf FoU-direktör

E-post: Sekreterare - Jolanta Baczewska

Juhana Hakumäki

Funktionschef Bild och Funktion

E-post: assistent Annika Ångman

Anders Ahlsson

tf Temachef Neuro

e-post: sekreterare Christina Schröder

Martin Annetorp

tf Temachef Åldrande

E-post: Assistent: Jana Kozanli

Patrik Rossi

Funktionschef Akut

E-post: Assistent - Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn- och Kvinnosjukvård

E-post: Sekreterare - Mia Granlund

Ylva Pernow

Temachef Inflammation och Infektion

Assistent: Kerstin Rydbeck Engvall

Tomas Movin

Temachef Trauma och Reparativ medicin

E-post: Sekreterare - Anna-Lena Banh

Åsa Stephansson Dedering

Funktionschef Hälsoprofessioner

E-post: assistent Petra Dahlgren