Sjukhusledningen

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd.

Annika Tibell

tf sjukhusdirektör

E-post: Assistent Annika Eriksson

Nina Nelson Follin

Direktör Kvalitet och patientsäkerhet

E-post: Sekreterare: Carina Jägenstedt Bismut

Margareta Fast

Ekonomidirektör

E-post: Sekreterare: Wenche Bäckström

Anna- Karin Samuelson

HR-direktör

E-post: Sekreterare Tina Hjortsberg

Gunnar Gustafsson Wiss

Administrativ direktör

E-post: Sekreterare - Anja Ukkolin

Maria Holmberg Nidefelt

t f Produktionsdirektör

E-post: Assistent - Renée Lindberg

Nicke Svanvik

Innovations- och utvecklingsdirektör

E-post: assistent Maria Sundell

Anders Jönebratt

IT-direktör, CIO

E-post: Assistent - Moni Christiansen

Anne-Charlotte Knutsson

Kommunikationsdirektör

E-post: Assistent - Mårten Nordqvist

Jan Hillert

FoU-direktör

E-post: Sekreterare - Jolanta Baczewska

Anders Ahlsson

Temachef Hjärta och kärl

E-post: assistent Linda Willenfeldt

Andreas Matussek

Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet

E-post: Sekreterare - Eva Hendig

 

David Konrad

Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

E-post: assistent: Jessica Andersson

Harald Blegen

Temachef Cancer

E-post: Sekreterare - Susanne Fryklin

Juhana Hakumäki

Funktionschef Bild och Funktion

E-post: assistent Annika Ångman

Magnus Andersson

Temachef Neuro

e-post: sekreterare Christina Schröder

Miia Kivipelto

Temachef Åldrande

E-post: assistent Susanna Cronfalk

Patrik Rossi

Funktionschef Akut

E-post: Assistent - Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn- och Kvinnosjukvård

E-post: Sekreterare - Mia Granlund

Ylva Pernow

Temachef Inflammation och Infektion

Assistent: Kerstin Rydbeck Engvall

Tomas Movin

Temachef Trauma och Reparativ medicin

E-post: Sekreterare - Anna-Lena Banh

Åsa Stephansson Dedering

Funktionschef Hälsoprofessioner

E-post: assistent Petra Dahlgren