Sjukhusledningen

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd. Beslutsfattande och information avseende sjukhusövergripande frågor. Beslutsmandatet är sjukhusdirektörens. Deltagare är sjukhusdirektör, tema-, funktions- och stabsdirektörer, representant från Karolinska Institutet samt sjukhusdirektörens rådgivare (sekr). Inga ersättare.

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör 

E-post: Sekreterare - Maria Forsman

Annika Tibell

Biträdande sjukhusdirektör

E-post: Sekreterare - Maria Forsman

Kalle Conneryd Lundgren

Operativ direktör

Filippa Nyberg

Chefläkare

Leif Mårtensson

Tf Ekonomidirektör

Assistent:Wenche Bäckström

Patricia Enocson

HR-direktör

E-post: Sekreterare Tina Hjortsberg

Gunnar Gustafsson Wiss

Administrativ direktör

E-post: Sekreterare - Anja Ukkolin

Nicke Svanvik

Innovations- och utvecklingsdirektör

E-post: assistent Maria Sundell

Anders Jönebratt

IT-direktör, CIO

E-post: Assistent - Moni Christiansen

Henrik Kennedy

Kommunikationsdirektör

E-post: Assistent - Mårten Nordqvist

Anders Ahlsson

Temachef Hjärta och kärl

E-post: assistent Linda Willenfeldt

David Konrad

Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

 E-post: assistent Jessica Andersson

Andreas Matussek

Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet - 

E-post: sekreterare Eva Hendig

Patrik Rossi

Tf Temachef Cancer

E-post: Assistent - Chatrin Lindahl

Magnus Nordenskjöld

tf FoU-direktör

E-post: Sekreterare - Jolanta Baczewska

Juhana Hakumäki

Funktionschef Bild och Funktion

E-post: chefsassistent Ingalill Haraldsson

Anders Ahlsson

tf Temachef Neuro

e-post: sekreterare Christina Schröder

Martin Annetorp

tf Temachef Åldrande

E-post: Assistent: Jana Kozanli

Patrik Rossi

Funktionschef Akut

E-post: Assistent - Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn- och Kvinnosjukvård

E-post: Sekreterare - Mia Granlund

Ylva Pernow

Temachef Inflammation och Infektion

Assistent: Kerstin Rydbeck Engvall

Per Mattson

Tf Temachef Trauma och Reparativ medicin

E-post: Sekreterare - Anna-Lena Banh

Åsa Stephansson Dedering

Funktionschef Hälsoprofessioner

E-post: assistent Petra Dahlgren