Sjukhusledningen

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd. Beslutsfattande och information avseende sjukhusövergripande frågor. Beslutsmandatet är sjukhusdirektörens. Deltagare är sjukhusdirektör, tema- och funktionschefer samt stabsdirektörer. Inga ersättare.

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör 

E-post: Sekreterare - Maria Forsman

Annika Tibell

FoU-direktör och biträdande sjukhusdirektör

E-post: Assistent - Christina Schröder

Kalle Conneryd Lundgren

Operativ direktör

Filippa Nyberg

Chefläkare

Leif Mårtensson

Tf Ekonomidirektör

Assistent:Wenche Bäckström

Patricia Enocson

HR-direktör

E-post: Sekreterare Tina Hjortsberg

Gunnar Gustafsson Wiss

Administrativ direktör

E-post: Sekreterare - Anja Ukkolin

Nicke Svanvik

Innovations- och utvecklingsdirektör

E-post: assistent Pia Johanssson

Anders Jönebratt

IT-direktör, CIO

E-post: Assistent - Moni Fernelius

Henrik Kennedy

Kommunikationsdirektör

E-post: Assistent - Mårten Nordqvist

Anders Ahlsson

Temachef Hjärta och kärl och Neuro

E-post:assistent Christina Schröder

David Konrad

Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

 E-post: assistent Jessica Andersson

Claes Ruth

Tf Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet 

E-post: assistent Eva Hendig

Juhana Hakumäki

Funktionschef Bild och Funktion

E-post: sassistent Ingalill Haraldsson

Peter Ehrstedt

tf Temachef Kvinnohälsa

Martin Annetorp

Temachef Åldrande

E-post: Assistent: Jana Kozanli

Patrik Rossi

Temachef Cancer

E-post: Assistent - Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus

E-post: Assistent - Mia Granlund

Ylva Pernow

Temachef Inflammation och Infektion

Assistent: Kerstin Rydbeck Engvall

Per Mattson

Tf Temachef Akut och Reparativ medicin

E-post: Assistent - Anna-Lena Banh

Åsa Stephansson Dedering

Funktionschef Hälsoprofessioner

E-post: assistent Petra Dahlgren