Sjukhusledningen

Karolinska Universitetssjukhusets ledningsråd. Beslutsfattande och information avseende sjukhusövergripande frågor. Beslutsmandatet är sjukhusdirektörens. Deltagare är sjukhusdirektör, tema- och funktionschefer samt stabsdirektörer. Inga ersättare.

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör 

E-post: Sekreterare - Maria Forsman

Annika Tibell

FoU-direktör 

E-post: Assistent - Christina Schröder

Kalle Conneryd Lundgren

Operativ direktör

Filippa Nyberg

Chefläkare

Patrik Tolf

Tf Ekonomidirektör

Assistent:Wenche Bäckström

Patricia Enocson

HR-direktör

E-post: Sekreterare Tina Hjortsberg

Kalle Conneryd Lundgren

Tf Innovations- och utvecklingsdirektör

E-post: assistent Pia Johanssson

Kalle Conneryd Lundgren

Tf IT-direktör, CIO

Henrik Kennedy

Kommunikationsdirektör

E-post: Assistent - Mårten Nordqvist

Anders Ahlsson

Temachef Hjärta, Kärl och Neuro

E-post: assistent Yasemin Soler

David Konrad

Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård

 E-post: assistent Jessica Andersson

Claes Ruth

Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet 

E-post: assistent Eva Hendig

Patrik Puhony

Tf Funktionschef Bild och Funktion

E-post: assistent Ingalill Thor

Peter Ehrstedt

Tf Temachef Kvinnohälsa

E-post: Assistent Susanne Klintberg

Martin Annetorp

Temachef Åldrande

E-post: Assistent: Jana Kozanli

Patrik Rossi

Temachef Cancer

E-post: Assistent - Nina Eklund Böö

Svante Norgren

Temachef Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus

E-post: Assistent - Mia Granlund

Ylva Pernow

Temachef Inflammation och Infektion

Assistent: Kerstin Rydbeck Engvall

Per Mattson

Temachef Akut och Reparativ medicin

E-post: Assistent - Anna-Lena Banh

Åsa Stephansson Dedering

Funktionschef Hälsoprofessioner

E-post: assistent Petra Dahlgren