Sjukhusets organisation

Karolinska Universitetssjukhuset är en förvaltning inom Region Stockholm. Sjukhuset har en egen styrelse. Verksamheten leds av sjukhusdirektören. Sjukhusets tematiska organisation sätter patienten först och utgår från patientens behov.

Karolinskas organisation består av teman, funktioner och administrativa stödverksameter till vården. 

Verksamheten omfattas av sex medicinska temaområden och tre funktioner och utgår från patientens resa genom vården. En princip är vård i flöden utifrån sjukhusets patientgrupper. 

Inom varje tema och funktion finns ett antal medicinska enheter som samlar likartad vård. Vården organiseras även i ett antal omvårdnadsområden. Funktion är ett kompetensområde som löper tvärs genom teman. En funktion bistår med kompetenser och resurser som används i många olika patientgrupper och därmed flera teman.

Sjukhusets centrala staber och andra administrativa verksamheter ger stöd till vårdverksamheterna.

Teman:

 • Akut och Reparativ Medicin
 • Barn
 • Cancer
 • Hjärta, Kärl och Neuro
 • Inflammation och Åldrande
 • Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

Funktioner

 • Bild och Funktion
 • Karolinska Universitetslaboratoriet
 • Perioperativ Medicin och Intensivvård.

Centrala staber och andra adminstrativa stödfunktioner:

 • Chefläkare och Chefsjuksköterska
 • Ekonomi och Inköp
 • Forskning och Utbildning, Innovation
 • Human Resources
 • Kommunikation
 • Rättskansli
 • Vårdstöd och Teknik

Verksamheten är geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge men sjukhuset ansvarar även för vissa verksamheter som är belägna på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, samt lokala laboratorier i primärvården.

Mer om teman, funktioner och staber

Övergång till tematisk organisation

Den 3 juni 2016 gick Karolinska Universitetssjukhuset in i en ny tematisk organisation. Under en period har då sjukhuset haft två organisationsstrukturer - den tidigare med vårddivisioner och klinikstruktur. Övergången till den tematiska organisationen skedde successivt och 1 oktober 2017 gick de sista delarna av verksamheten över i en organisation med teman och funktioner. 

Från den 1 januari 2020 införde Karolinska en justerad verksamhetsmodell med syfte att förbättra samt förenkla och minska otydligheter i organisationen och utvecka organisationen vidare.

Samlad universitetssjukvård 2004

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset slogs då samman till en gemensam organisation.

1940 invigdes dåvarande Karolinska Sjukhuset och 1972 invigdes Huddinge Sjukhus.