Vi ska ge möjlighet till återhämtning

Nyhet

Vi fördubblar årets friskvårdsbidrag från 1 500 kronor till 3 000 för alla tillsvidareanställda och för dem med tidsbegränsade anställningar på minst ett år.

Det ökade friskvårdsbidraget kostar en del men är värdefullt. Framförallt IVA är fortsatt under mycket stor press och många som arbetar där hinner kanske inte med att träna men det jobbas på en mängd spår för att de som slitit mest ska kunna få möjlighet till återhämtning när pandemin viker. Positivt är att vi fortsatt ser sjukskrivningstal som är mycket lägre än för ett år sedan och bara något högre än under 2018 och 2019. Vi måste dock vara mycket vaksamma och som jag sagt många gånger förr – använd det stöd som ges av Falck och Sjukhuskyrkan.

Vi har nyligen sammanställt antalet sökanden per platsannons för några utvalda yrkesgrupper under 2019 och 2020. Det är mycket glädjande att se utvecklingen. 2019 sökte i snitt 16,9 personer varje utannonserad tjänst på sjukhuset. 2020 hade den siffran ökat till 21,9. När det gäller sjuksköterskor, inklusive specialistsjuksköterskor, ökade antalet sökanden från 5,3 till 7,5.

På måndag, den 19 april, presenterar SWEDEHEART sin årliga rapport. Då blir de fantastiska resultat som uppnåtts för Karolinskas hjärtsjuka patienter i behov av kirurgi som jag nämnt tidigare officiella. Trots pandemin hölls antalet operationer uppe och mortaliteten efter 30 dagar landade på 1,1 procent, sannolikt det bästa resultatet i världen. Framgångarna beror på högsta professionalism och samarbete mellan de professioner och team som behövs.

Läs gärna mer här: Har Karolinska blivit bäst i världen på öppen hjärtkirurgi? - Karolinska Universitetssjukhuset

Tillsammans är vi Karolinska

Björn