Fortsätt använda er makt för samarbete och för patienterna

Nyhet

Karolinska valde i veckan att lämna stabsläget för att gå över i normal styrning och jag har fått en del frågor om det, framför allt från personer utanför sjukhuset.

Beredskapslägen innebär ökad central styrning, extra administration och att man sätter vissa normala beslutsvägar ur spel. Så ska man bara ha det när det är absolut nödvändigt.

Att vi trots en tuff belastning från covid-19 kunnat övergå till normal styrning beror på att medarbetare och chefer i alla led tar ett enormt ansvar och har klivit fram inte bara under pandemin utan under de senaste två åren. Hade jag inte litat på er hade jag inte gett er den makt ni nu har. Fortsätt att använda den för att samarbeta med varandra och för att varje dag göra gott för våra patienter.

Belastningen är fortsatt hård på framför allt Infektion, IVA och IMA. I dag har vi 134 patienter med covid-19 på sjukhuset och förra fredagen hade vi 135. Det är fint att se hur väl vi klarar vaccinationerna tack vare mångas starka insatser, läs gärna mer här:

Nu vaccineras stora grupper fas 3-patienter i Huddinge - Karolinska Universitetssjukhuset

Vi tar pulsen på vaccinationsläget i Solna - Karolinska Universitetssjukhuset

Nu vill jag önska alla en skön Valborg och en extra tanke till er som jobbar i helgen.


Tillsammans är vi Karolinska.


Björn