Vi tar pulsen på vaccinationsläget i Solna

Nyhet

Vaccinationsprogrammet ligger nu i fas 3 och vaccinationer erbjuds de som är 60 år eller äldre. I genomsnitt vaccineras närmare 800 personer dagligen på Karolinska i Solna under vardagarna denna vecka och under helgen närmare 200 per dag.

- Flödet av medborgare som ska vaccineras ökar hela tiden så vi ökar ständigt vår kapacitet för att möta det ökade behovet, säger Helena Karinen Rabe som är Enhetschef på Vaccinationsmottagningen i Solna, Karolinska Universitetslaboratoriet.

Den 29 mars började Karolinska i Solna att vaccinera allmänheten, från 75 år och uppåt. Denna vecka, v 17, kommer drygt 4 000 personer att få sitt vaccin i Solna.

Helena Karinen Rabe, Enhetschef på Vaccinationsmottagningen i Solna, och Märit Östling, Sektionschef för Vaccinationsmottagningarna på Karolinska, ger oss lägesbilden för mottagningen just nu.

Hur tycker ni att det går, känns det som om situationen är under kontroll?

- Vaccinationerna löper på mycket bra! Kompetensen, förmågan att vara flexibel och att ha förståelse för hela vaccinationsflödet hos vår personal skulle jag säga är det avgörande för att verksamheten och flödet fungerar så bra som det gör. Det känns även väldigt härligt att de allra flesta som kommer och vaccinerar sig är mycket positiva och glada, säger Helena Karinen Rabe.

Hur stor personalstyrka är på plats nu?

- Idag, måndag, har vi haft ett tjugotal personer som jobbat enbart med vaccinationerna här i Solna. Personalstyrkan som sköter själva vaccinationerna består av sjuksköterskor, undersköterskor, kövärdar, farmaceuter och läkare. Sen har vi personal bakom kulisserna också som består av bemanningsassistenter, administratörer och koordinatörer, vilket också är en förutsättning för detta, berättar Helena Karinen Rabe.

Hur ser öppettiderna ut och är det enbart bokade platser?

- Vaccinationsmottagningen har öppet sju dagar i veckan från morgon till kväll de flesta dagarna. Den här veckan erbjuder vi bokningsbara vaccinationstider mellan 8.00-20.45 måndag-torsdag, fredagar 8.00-15.15 och lördagar och söndagar 10.45-15.15. Alltså inga drop-in tider, säger Helena Karinen Rabe.

Har ni stött på några problem?

- Massor! Men vi har löst dem alla längs vägen. Våra planeringsförutsättningar har varit allt annat än stabila, men utifrån omständigheterna så går allt mycket bra. Som alla kan läsa sig till har det varit många gasa och bromsa-situationer med vaccin som stoppas eller inte kommer fram alls och hur prioriteringar fått ändras som en konsekvens. Det ställer stora krav på de som skall försöka bemanna eller styra verksamheten.

- Vi har också tydligt märkt hur bokningstrycket ökat rejält vid varje släpp av en ny åldersgrupp, men att det sedan dalat snabbt. Att ingen dos skall behöva kasseras gör att vi behöver planera noggrant kring tillgång av vaccin och antal bokningar, vilket försvåras när man tagit fel på dag eller dyker upp på mottagningen i tron att vi har drop-in tider.

- Men vi försöker vara så tillmötesgående vi kan och vi är med om en historisk händelse, det är fantastiskt, säger Märit Östling.

Går det att välja vaccin?

- Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer och det avgör vilket vaccin vi ger, säger Märit Östling.

Text: Malin Benno Bjurström

Vaccination mot covid-19 på Karolinska