De som finns närmast patienterna förstår patienternas behov bäst

Nyhet

Ett viktigt fokus i mitt uppdrag just nu är att bli väl insatt i sjukhusets alla delar inom vård, forskning och utbildning. Därför har jag ägnat tid denna vecka åt att fördjupa mig både inom aktualiteter inom sjukhusets teman och funktioner, men också inom staberna.

Vi som arbetar på Karolinska leder utvecklingen av sjukhuset tillsammans. De som finns närmast patienterna förstår patienternas behov bäst och vet vad som behöver göras för att förbättra arbetssätt eller hantera utmaningar. Jag vill gärna träffa så många som möjligt av er för att lyssna och få en djupare förståelse. Just nu funderar jag över formatet för detta och jag återkommer med mer information så småningom.

I dagarna togs ett stort och viktigt steg för alla cancerpatienter när Sverige och USA signerade ett bilateralt samarbetsavtal gällande vård och forskning inom cancerområdet. Det är avgörande att samarbeta, både inom och utanför landets gränser för att snabbare kunna implementera forskningsresultat i den patientnära vården.

Tillsammans är vi Karolinska!

Patrik