20 juni: Några ord från Patrik

Nyhet

Vi står inför årets ljusaste dag, då sommarsolståndet inträffar just idag den 20 juni kl. 22.51. Detta betyder också att sommarperioden sätter i gång på allvar.

Det pågår en strejk som påverkar många verksamheter i stor utsträckning och i kombination med semesterplanen ställer den extra stora krav på oss att planera, observera och justera. Vi har alla bidragit med att hjälpa varandra på nya sätt för patienternas bästa vilket nu blir än viktigare för att hantera både patientbehov och semestrar.

Det har snart gått 20 veckor sedan jag tillträdde som tf. sjukhusdirektör och jag blir dagligen påmind om den kompetens och förmåga till världsledande utveckling av sjukvården som finns här på Karolinska. Senast fick vi det svart på vitt i en studie som publicerades i International journal of Surgery med över 600 000 operationer utförda på vårt sjukhus, som visade att överlevnadsgraden ökar, trots att patienterna är äldre och har större samsjuklighet. Den enskilt största förbättringen när det gäller överlevnadsgrad uppmättes bland patienter över 75 år.

Ett annat exempel gäller våra allra minsta patienter, där en banbrytande internationell rekommendation kring hur transfusioner av röda blodkroppar bör användas inom neonatalvården nyligen publicerats i JAMA Network Open. Karolinska har lett den internationell expertgruppen bakom rekommendationen som nu kan bidra till bättre vård av för tidigt födda barn över hela världen.

Jag vill önska alla medarbetare glad midsommar och en extra ljus hälsning till alla er som håller sjukhuset i gång under midsommarhelgen.

Tillsammans är vi Karolinska!

Patrik Rossi