28 juni: Några ord från Patrik

Nyhet

Många av Karolinskas cancerpatienter flyttar ut till sommarboenden i skärgården över sommaren. För att göra resvägen kortare och underlätta att de kan få sin behandling har Tema Cancer öppnat en behandlingsavdelning för kemoterapi på Norrtälje sjukhus, som kommer att hålla öppet under tre veckor.

Det gläder mig att denna typ av initiativ tas och att Norrtälje sjukhus upplåter lokaler till oss. Satsningen kommer att utvärderas och vid gott utfall eventuellt förlängas.

AI och precisionsmedicin var två ämnen som flitigt diskuterades under årets Almedalsvecka och det blev tydligt att vi ligger rätt i de satsningar som vi kommer implementera tillsammans med regionen under hösten, för att underlätta informationstillgänglighet och underlätta byråkratin.  Karolinska satte också ljuset på tre andra av hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar, där vårt sjukhus redan tagit viktiga steg framåt. Det gäller avancerad sjukvård i hemmet, förbättrat omhändertagande av äldre multisjuka patienter och stärkt forskning och utbildning inom universitetssjukhuset. Filmer från alla våra seminarier kommer att läggas upp på Inuti.

En utredningsrapport har nu kommit gällande visselblåsningarna mot sjukhusets ledning och Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner. Det är en omfattande utredning som gjorts, baserad på intervjuer med 30 personer och granskning av skriftligt material. Sjukhusledningen tar utredningens slutsatser och rekommendationer på stort allvar. Det framkommer kritik i utredningen, samtidigt påvisas inte några formella fel i våra processer. Kritiken tar vi till oss och vi kommer att analysera rapporten noggrant, innan vi kan vidta relevanta åtgärder för att förbättra oss. Vi fortsätter förstås det viktiga arbete som redan startat upp med handlingsplanen mot tystnadskultur.

Under de närmaste veckorna gör jag ett sommaruppehåll i veckobrevet. Jag vill önska alla en riktigt fin sommar och skickar en extra tanke till alla som är på jobbet när många kollegor har semester.

Tillsammans är vi Karolinska!

Patrik Rossi